vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Investiční projekty

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Karlových Varech

Také v roce 2018 pokračovaly rekonstrukce vodovodů a kanalizací v K. Varech…

Číst dál...

Stružná - intenzifikace ČOV

Ve Stružné se zmodernizuje a rozšíří čistírna odpadních vod...

Číst dál...

Bor, sídliště Vysočany - ČOV

V Boru na sídlišti Vysočany bude vybudována nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod…

Číst dál...

Jemnice - přivaděč vody a přečerpání splašků

Jemnice se napojila na tachovský vodovod, zároveň se zde vyřešilo i čištění odpadních vod...

Číst dál...

Močidlec - přestavba septiku na ČOV

V Močidlci se přestavěl septik na mechanicko-biologickou ČOV...

Číst dál...

Ultrafiltrace na ÚV Svobodka

ÚV Svobodka bude další úpravnou vybavenou moderní technologií ultrafiltrace...

Číst dál...

Žlutický vodovod - rozšiřování

Na žlutický vodovod se napojí další části měst a obcí...

Číst dál...

Štědrá - výstavba kanalizace

Ve Štědré se dokončila první etapa výstavby nové kanalizace...

Číst dál...

Staré Sedliště, Úšava - tlaková kanalizace

V západní části Starého Sedliště a v Úšavě se vybudovala nová tlaková kanalizace...

Číst dál...

Svojšín - nový přivaděč vody

Nový přivaděč vody z Benešovic vyřeší zásobování Svojšínska pitnou vodou...

Číst dál...

Oznámení