vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Investiční projekty

Jemnice - přivaděč vody a přečerpání splašků

Jemnice se nově napojí na tachovský skupinový vodovod, zároveň se zde vyřeší i čištění odpadních vod...

Číst dál...

Močidlec - přestavba septiku na ČOV

V Močidlci se přestaví septik na mechanicko-biologickou ČOV...

Číst dál...

Ultrafiltrace na ÚV Svobodka

ÚV Svobodka bude další úpravnou vybavenou moderní technologií ultrafiltrace...

Číst dál...

Žlutický vodovod - rozšiřování

V letošním roce se na žlutický vodovod napojí další části měst a obcí...

Číst dál...

Štědrá - výstavba kanalizace

Ve Štědré se začala stavět nová kanalizace...

Číst dál...

Staré Sedliště, Úšava - tlaková kanalizace

V západní části Starého Sedliště a v Úšavě se staví nová tlaková kanalizace...

Číst dál...

Svojšín - nový přivaděč vody

Nový přivaděč vody z Benešovic vyřeší zásobování Svojšínska pitnou vodou...

Číst dál...

Oznámení