vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Křivoklát - ČOV

Křivoklát - ČOV

Přímo pod hradem Křivoklát stojí nová čistírna odpadních vod. Její výstavba byla zahájena v říjnu 2016 a dokončena v listopadu 2017. Městys Křivoklát vstoupil spolu s vedlejší obcí Městečko do VSOZČ v červenci 2015. Již od počátku se pro obě obce připravoval projekt nové tlakové kanalizační sítě se společnou čistírnou odpadních vod a také výstavba nové společné vodovodní sítě. Z důvodů komplikací, které se objevily při stavebním řízení, bylo však nutné projekty rozdělit. V první etapě se tedy postavila zatím pouze čistírna odpadních vod, výstavba kanalizační a vodovodní sítě by se měla zahájit v dalším období.

V okolí hradu Křivoklát byla již v minulosti vybudovaná část kanalizační sítě zakončená kořenovou čistírnou odpadních vod. A právě v místě této původní čistírny byla postavena nová zastřešená mechanicko-biologická ČOV. Tvoří ji hrubé předčištění, aktivační a dosazovací nádrže, rozvodna a dmychárna. Biologický stupeň je na principu nízkozatěžované aktivace s biologickým odstraňováním dusíku a je dimenzován pro zabezpečení procesu nitrifikace i při relativně nízkých teplotách. Nízkou energetickou náročnost zabezpečuje vysoce účinná technologie (jemnobublinná aerace, přesně dimenzovaná čerpací technika). Přebytečný aktivovaný kal je přepouštěn do druhého nitrifikačního stupně, který je provozován jako zahušťovací a stabilizační nádrž. Po zahuštění a aerobní stabilizaci je vyprodukovaný kal odvodňován na ČOV a v pevném stavu odvážen k další likvidaci.

Kapacita čistírny je projektována na 1950 EO. Celkové náklady čistírny byly necelých 15 milionů Kč, dotační podpora MZE pokryla zhruba 9 milionů, zbylé náklady jsou hrazeny z příspěvků obcí Křivoklát a Městečko.

logo MZE

Oznámení