vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Dražov – kanalizace

Dražov - kanalizace

Dražov dosud neměl vybudovanou obecní kanalizaci, odpadní vody z nemovitostí byly individuálně čištěny v septicích, jejichž přepady byly svedeny do dešťové kanalizace. Přitom leží v ochranném pásmu nádrže Stanovice, která je zdrojem vody pro Oblastní vodovod Karlovarska, zásobující více než třetinu obyvatel kraje. Bylo tedy nezbytné vyřešit kompletní odkanalizování Dražova a odvést všechny odpadní vody mimo ochranné pásmo nádrže Stanovice.

Navržený projekt počítal s tím, že se odpadní vody budou z Dražova přečerpávat do kanalizačního systému Stanovic, zakončeného mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Již v roce 2016 byla v Dražově s dotační podporou Karlovarského kraje vystavěna nová čerpací stanice odpadních vod a necelé 3 km dlouhý kanalizační výtlak, kterým se budou odpadní vody přečerpávat do Stanovic. V dubnu 2016 se zahájila výstavba samotné kanalizační sítě v Dražově. Tvoří ji sedm stok z kameninového potrubí o průměru 250 mm. Stoky byly zaústěné do nové čerpací stanice a jejich celková délka je cca jeden km. V rámci projektu se dostavělo také cca 200 metrů kanalizace v části Stanovic, která je určena pro výstavbu nových rodinných domků a kde je i několik neodkanalizovaných objektů.

Kanalizační systém Dražova byl dokončen v říjnu 2017. Vybudování čerpací stanice a kanalizačního výtlaku stálo cca 5.3 milionů Kč, Karlovarský kraj na tuto stavbu poskytl dotaci ve výši 2,7 milionů Kč. Náklady na výstavbu stokové sítě byly cca 6,5 milionů Kč, necelé 3 miliony pokryla dotace Ministerstva zemědělství.

logo MZE
logo Karlovarský kraj                                              

Oznámení