vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Bublava – vodojem

Bublava – vodovod

Obec Bublava neměla dosud vybudovanou vodovodní síť. Její obyvatelé využívaly vlastní studny či vrty, které však především v letních měsících ztrácely vydatnost a ani jejich kvalita často nebyla dostačující. Řadu let se hledala možnost, jak zajistit vydatný a kvalitní zdroj pitné vody pro tuto obec. Původní projekty, které počítaly s přivedením vody z nedalekých Kraslic či Stříbrné, byly však finančně velmi nákladné (řádově cca 20 mil. Kč). Proto se začala zvažovat možnost napojit Bublavu na vodovodní systém německého města Klingenthal, které s obcí přímo sousedí. Podařilo se navázat spolupráci s německými partnery a na konci roku 2014 se dokončil nový 760 metrů dlouhý vodovodní přivaděč z Klingenthalu do Bublavy, za celkové náklady 1,5 milionů Kč.

Výstavba přivaděče, ukončeného v předávací vodoměrné šachtě, byla prvním krokem k budování nové vodovodní sítě v Bublavě. Na něj dále navazovala výstavba samotného vodovodu v obci, která byla rozdělena na dvě části – první se týkala výstavby vodovodní distribuční sítě a druhá vodojemu.

První část projektu vodovodu v Bublavě byla zahájena již v minulém roce a dokončena v listopadu 2017. V rámci ní se v obci vystavěly tři vodovodní řady o celkové délce necelých 1,5 km, na které se budou moci napojovat jednotlivé nemovitosti. Vodovodní řady jsou z polyethylenového potrubí o průměru 90 mm. Celkové náklady této části projektu byly cca 4,3 milionů Kč, dotačně ho podpořilo Ministerstvo zemědělství částkou 2,8 mil. Kč. Druhá část projektu, týkající se výstavby nového vodojemu v obci za předpokládané náklady cca 6 mil. Kč, byla zahájena v červnu 2017 a dokončena v říjnu 2017. Tuto část projektu podpořil Karlovarský kraj dotací ve výši 1,75 mil. Kč.

logo MZE

                                                      

Oznámení