vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Vodovod Vojkovice - Jakubov

Vodovod Vojkovice - Jakubov

Obec Vojkovice měla vybudovaný veřejný vodovod pouze pro část zástavby na levém břehu Ohře, kde byly některé objekty zásobené ze studně a některé z prameniště. Většina nemovitostí ve Vojkovicích však byla napojena na individuální domovní studny. Také v Jakubově, který je místní částí Vojkovic, byl částečně vybudovaný veřejný vodovod, do kterého se dodávala filtrovaná voda z Jakubovského potoka. I zde však většina objektů využívala vlastní studny.
Obě části obce by měly být v budoucnu napojené na Oblastní vodovod Karlovarska, zásobující více než třetinu obyvatel kraje. Než se postaví nový přivaděč, vybudovala se ve Vojkovicích i Jakubově nová vodovodní síť, která bude zatím využívat jako zdroj studnu ve Vojkovicích. Tu však bylo třeba vzhledem k její nedostatečné kapacitě posílit vodou z prameniště.

Vodovodní řady v obou obcích byly stavěny ve dvou etapách. V rámci první etapy projektu, zahájené již v loňském roce, se přestrojila původní čerpací stanice ve studni ve Vojkovicích, vyměnily se části stávajícího vodovodu navazujícího na studnu a také se vystavěl nový řad, který propojil vodovod z prameniště se studnou. V části Vojkovic na pravém břehu Ohře se pak vybudovaly nové vodovodní řady, na které navazuje nová čerpací stanice. Ta byla vystavěna v severovýchodní části obce a zajistí čerpání pitné vody do Jakubova pomocí nového propojovacího řadu. Celkem se ve Vojkovicích vystavělo cca 1,7 km nových vodovodních řadů, propojovací řad do Jakubova má délku zhruba 850 metrů. Celkové náklady první etapy byly 7,4 milionů Kč, tato část projektu byla  podpořena dotací Ministerstva zemědělství ve výši 4 miliony.

Druhá etapa projektu zahrnovala výstavbu nové vodovodní sítě v Jakubově v délce cca 3km a také rekonstrukci stávajícího vodojemu v Jakubově (stavební úpravy, kompletní přestrojení technologie a elektroinstalace). V rámci projektu také došlo k rekonstrukci stávajících řadů. Celkové náklady druhé etapy byly necelých šest milionů Kč, i na tuto část projektu bylo zažádáno o dotaci Ministerstva zemědělství. Obě etapy by se dokončily v listopadu 2017.

logo MZE

Oznámení