vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Teplička - intenzifikace čištění opdadních vod

Teplička - intenzifikace čištění odpadních vod

Teplička měla původně na každém břehu řeky Teplá vybudovanou samostatnou kanalizační síť zakončenou septikem s přepadem do řeky. Toto řešení čištění odpadních vod však bylo nedostatečné, proto zde byl realizován investiční projekt, kterým se oba oddělené kanalizační systémy propojily a veškeré odpadní vody z obce byly svedeny na novou centrální čistírnu odpadních vod.

Septik na pravém břehu Teplé byl přebudován na čerpací stanici odpadních vod. Z této čerpací stanice se pod řekou a železniční tratí vystavěl kanalizační výtlak, který byl zaústěn do kanalizační sítě levého břehu. Podchod výtlaku pod řekou a tratí byl řešen protlakem s využitím polyetylénové chráničky. Odpadní vody z pravého břehu Teplé tak byly převedeny do kanalizační sítě na levém břehu.

Na místě stávajícího septiku na levém břehu Teplé byla poté vystavěna nová zastřešená mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 150 ekvivalentních obyvatel vybavená moderní technologií, tak aby splňovala veškeré požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod. Nová čistírna byla umístěna v budově kopírující stávající vnější stěny septiku. Oba nové objekty – tedy čerpací stanice i čistírna – jsou plně automatizované s dálkovým přenosem dat na centrální dispečink Vodakvy. Realizace tohoto projektu byla zahájena v květnu 2017 a byla dokončena v říjnu 2017. Celkové náklady projektu byly necelých šest milionů Kč, zhruba třetinu nákladů pokryje dotace Karlovarského kraje.

                                                                 

Oznámení