vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Bražec - Dlouhá Lomnice - vodovod

Bražec - Dlouhá Lomnice - vodovod

Dlouhá Lomnice byla dosud zásobena pitnou vodou z místního zdroje, který byl nekapacitní a z hygienického hlediska nevyhovující. Při zvýšených odběrech vody a v letních měsících sem musela být voda dovážena. Proto byl připraven projekt výstavby nového vodovodního přivaděče, kterým se Dlouhá Lomnice napojí na žlutický skupinový vodovod, zásobující dnes více než 15 000 obyvatel Žluticka, Toužimska, Bochovska i Konstantinolázeňska.

Žlutický skupinový vodovod byl v roce 2010 prodloužen z Bražce do Stružné, na této trase byla přitom již připravena odbočka pro vodovod do Dlouhé Lomnice. Z odbočky vede nový vodovod převážně po zemědělských pozemcích a polních cestách, dvakrát kříží komunikaci. Jeho celková délka je více než tři kilometry, jako materiál se použilo polyetylénové potrubí o průměru 110 mm. V Dlouhé Lomnici pak je nový vodovod připojen na současné potrubí, které vede od místního vodovodního zdroje.

Nový vodovod byl dokončen v srpnu 2017. Jeho realizací se zajistilo spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou pro stovku obyvatel Dlouhé Lomnice a původní nespolehlivý místní zdroj mohl být odstavem. Celkové náklady projektu dosáhly téměř dvou milionů Kč, více než polovinu jich pokryje dotace Karlovarského kraje.

                                                                     

Oznámení