vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Staré Sedliště, Úšava - tlaková kanalizace

Dosud byla západní část obce Staré Sedliště a Úšava bez kanalizace, která by odváděla splaškové  vody. Převážná část obyvatelstva v těchto lokalitách využívala k likvidaci splašků septiky s přepadem do dešťové kanalizace. Tato kanalizace je svými volnými výustěmi významným znečišťovatelem Sedlišťského potoka. Proto bylo rozhodnuto vybudovat zde novou kanalizační síť a napojit ji na obecní čistírnu odpadních vod, kde se čistí odpadní vody z ostatních částí Starého Sedliště. Vzhledem k rovinatému terénu byla pro tuto lokalitu vybrána technologie tzv. tlakové kanalizace, kdy se jednotlivé nemovitosti napojují na kanalizaci pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod. Technologii do těchto čerpacích stanic dodává zdarma provozní firma Vodakva.
Stavba tlakové kanalizace byla zahájena 14.5.2018. Dodavatelem stavebních prací je na základě úspěchu ve  výběrovém řízení firma Mobiko Plus a.s. z Valašského Meziříčí. Celková délka kanalizace činí 1307 metrů a umožní napojení 52 nemovitostí  (tj. 143 obyvatel) ve Starém Sedlišti a Úšavě. Trasa kanalizace je částečně vedena v komunikaci  Správy silnic Plzeňského kraje, která po jejím dokončení obnoví povrch v celé šířce. Akce je hrazena z prostředků Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a obce Staré Sedliště. Část nákladů by mohla pokrýt dotace z Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, o kterou bylo požádáno. Stavba kanalizace bude dokončena do konce listopadu letošního roku.
 

Oznámení