vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Štědrá - výstavba kanalizace

V květnu 2018 byla zahájena výstavba nového kanalizačního systému v obci Štědrá. Dosud byla ve Štědré odkanalizovaná pouze část obce s panelovými a bytovými domy, odpadní vody se z těchto domů sváděly do štěrbinové nádrže a poté odváděly přímo do potoka. V roce 2017 byla štěrbinová nádrž, která nezajišťovala požadovanou úroveň čištění, nahrazena novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s dostatečnou kapacitou, tak aby se na ni mohli napojit i další dosud neodkanalizované části obce. Kanalizace ve Štědré se bude stavět ve dvou etapách. V rámci první etapy se vyřeší odkanalizování východní části obce, celkem bude položeno necelých 800 m kanalizace. Druhá etapa by měla být zahájena v roce 2019. Výstavba nové čistírny ve Štědré byla dotačně podpořena Karlovarským krajem, kraj podpoří rovněž první etapu výstavby kanalizace. Dokončení první etapy se plánuje v říjnu 2018, celkové náklady stavby budou necelé čtyři miliony Kč, dotace Karlovarského kraje pokryje cca 1,1, milionů.

Oznámení