vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Štědrá - výstavba kanalizace

V květnu 2018 byla zahájena výstavba nového kanalizačního systému v obci Štědrá. Dosud byla ve Štědré odkanalizovaná pouze část obce s panelovými a bytovými domy, odpadní vody se z těchto domů sváděly do štěrbinové nádrže a poté odváděly přímo do potoka. V roce 2017 byla štěrbinová nádrž, která nezajišťovala požadovanou úroveň čištění, nahrazena novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s dostatečnou kapacitou, tak aby se na ni mohli napojit i další dosud neodkanalizované části obce. Kanalizace ve Štědré se bude stavět ve dvou etapách. V rámci první etapy se vyřeší odkanalizování východní části obce, celkem bude položeno necelých 800 m kanalizace. Druhá etapa by měla být zahájena v roce 2019. Výstavba nové čistírny ve Štědré byla dotačně podpořena Karlovarským krajem, kraj podpoří rovněž první etapu výstavby kanalizace. Celkové náklady této etapy by měly být více než dva miliony Kč, dotace pokryje zhruba polovinu.

Oznámení