vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Žlutický vodovod - rozšiřování

V říjnu 2018 byla dokončena výstavba nových vodovodních řadů pro napojení dalších místních částí Toužimi - Kojšovic, včetně chatové osady Krásný Hrad, na žlutický vodovod. Před tím využívali obyvatelé těchto částí vlastní studny a především v letních měsících měli problémy s nedostatkem vody. V rámci projektu se vybudovaly necelé čtyři km vodovodních řadů. Pro pokládku potrubí se využily z větší části bezvýkopové metody. Projekt byl podpořen dotací z Karlovarského kraje ve výši cca 2,4 milionů Kč, celkové náklady byly 3,3 milionů Kč.

Další obcí, kam se žlutický vodovod v roce 2018 rozšířil, je Pšov, včetně jeho místních částí Močidlec a Kobylé. Přivaděč do Pšova se napojil na žlutický systém ve Zbraslavi, jeho celková délka je cca 3,3 km. Po vybudování přivaděče se odstavil dosud využívaný vrt v Močidlci, jehož kvalita i vydatnost byly velmi kolísavé. Stavba přivaděče do Pšova byla zahájena v srpnu 2018 a dokončena v říjnu 2018, jeho celkové náklady byly necelé dva miliony Kč.

V roce 2018 se také realizoval projekt napojení Ratiboře a Veselova, místních částí Žlutic, na žlutický vodovod. Projekt byl dokončen v září 2019. V rámci investice bylo položeno zhruba osm kilometrů nových vodovodních řadů mezi Žluticemi, Veselovem, Verušicemi a Ratiboří. V místech, kde to bylo možné, se při pokládce využívaly bezvýkopové metody. Nový přivaděč se napojil na skupinový systém ve Verušicích. Na křižovatce mezi Veselovem a Ratiboří se postavil nový vodojem s automatickou tlakovou stanicí, odkud se voda čerpá do Veselova a Ratiboře. Veselov byl dosud bez veřejného vodovodu, proto se v obci vybudovaly v rámci projektu i nové rozvodné řady. Ratiboř měla již vybudovaný veřejný vodovod, který byl zásobený upravenou vodou z místní studně.  Tento zdroj byl však dlouhodobě kapacitně nedostačující a voda se sem musela zavážet cisternami. Objekt místní úpravny se tedy přestavěl na vodojem. Celkové náklady projektu byly cca 12,7 milionů Kč, z toho necelých sedm milionů pokryla dotace z Ministerstva zemědělství.

Oznámení