vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Žlutický vodovod - rozšiřování

V červnu 2018 byla zahájena výstavba nových vodovodních řadů pro napojení dalších místních částí Žlutic - Kojšovic, včetně chatové osady Krásný Hrad. Dosud využívali obyvatelé těchto částí vlastní studny a především v letních měsících měli problémy s nedostatkem vody. V rámci projektu se vybudují necelé čtyři km vodovodních řadů. Pro pokládku potrubí se budou využívat z větší části bezvýkopové metody. Projekt bude podpořen dotací z Karlovarského kraje ve výši cca 2,4 milionů Kč, celkové náklady budou 3,3 milionů Kč.

Další obcí, kam se žlutický vodovod v roce 2018 rozšíří, bude Pšov, včetně jeho místních částí Močidlec a Kobylé. Přivaděč do Pšova se napojí na žlutický systém ve Zbraslavi, jeho celková délka bude cca 3,3 km. Po vybudování přivaděče bude možné odstavit dosud využívaný vrt v Močidlci, jehož kvalita i vydatnost byly velmi kolísavé. V roce 2018 by se na žlutický vodovod měl napojit také Ratiboř a Veselov, místní části Žlutic. V rámci investice bude položeno zhruba osm kilometrů nových vodovodních řadů mezi Žluticemi, Veselovem, Verušicemi a Ratiboří. V místech, kde to bude možné, se budou při pokládce využívat bezvýkopové metody. Nový přivaděč se napojí na skupinový systém ve Verušicích. Na křižovatce mezi Veselovem a Ratiboří se postaví nový vodojem s automatickou tlakovou stanicí. Z tlakové stanice se pak bude voda čerpat do Veselova a Ratiboře. Veselov byl dosud bez veřejného vodovodu, proto se v obci vybudují v rámci projektu i nové rozvodné řady. Ratiboř má již vybudovaný veřejný vodovod, který byl zásobený upravenou vodou z místní studně.  Tento zdroj byl však dlouhodobě kapacitně nedostačující a voda se sem musela zavážet cisternami. Objekt místní úpravny se tedy přestaví na vodojem. Na projekt je zažádáno o dotaci na Ministerstvu zemědělství.

Oznámení