vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Bražec - tlaková kanalizace

V dubnu 2019 se zahájila výstavba nové tlakové kanalizace v Bražci. V rámci projektu, který dotačně podpoří Karlovarský kraj, se položí zhruba 3,2 km kanalizačních stok. Odpadní vody se budou přečerpávat do kanalizačního systému města Bochov.

Bražec dosud neměl vybudovaný soustavný kanalizační systém. Pouze v části, kde se nachází panelové domy, byla v minulosti postavená kanalizace zakončená malou čistírnou odpadních vod. Na kanalizaci se pak s postupující zástavbou napojily i některé další nemovitosti. Původní stoky této kanalizace jsou však dnes ve špatném technickém stavu, také zařízení čistírny je nevyhovující. V celé trase kanalizace navíc dochází k masivnímu nátoku balastních vod a čistírna při srážkách nemůže zajistit čištění odpadních vod.

Místo nákladné rekonstrukce a dostavby současného kanalizačního systému včetně čistírny bylo proto rozhodnuto vybudovat v obci nový tlakový kanalizační systém a přečerpávat odpadní vody do kanalizačního systému Bochova, zakončeného moderní a dostatečně kapacitní mechanicko-biologickou čistírnou. Náklady na výstavbu tlakové kanalizace jsou výrazně nižší než u gravitační kanalizace. Tlaková kanalizace se nemusí pokládat do takových hloubek jako gravitační a staví se velmi rychle. Také je méně náročná na údržbu, nevyžaduje totiž pravidelné čištění a usnadňuje správu komunikací, protože nepotřebuje kanalizační šachty a snižuje tak náklady spojené s opravou poklopů. Navíc do tlakové kanalizace nemůžou natékat jiné než odpadní vody, vyřeší se tím problémy s vysokou hladinou spodních vod v obci. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí samostatných domovních čerpacích stanic. Technologii do těchto čerpacích stanic dodává zdarma provozovatel Vodakva, který se také dále stará o jejich bezporuchový provoz.

V rámci investice bude v obci položeno cca 650 metrů tlakových kanalizačních stok z materiálu PE 63x5,8 mm. Součástí projektu je dále výstavba 2,4 km dlouhého kanalizačního výtlaku do Bochova, kde se ještě dostaví propojovací potrubí pro napojení výtlaku na kanalizační systém města. Po dokončení výstavby nového kanalizačního systému, které se plánuje na podzim 2019, bude původní čistírna zrušena. Dosavadní kanalizace v části Bražce se po dílčích úpravách bude moci využít k odvádění srážkových a drenážních vod. Na nový kanalizační systém se napojí 24 objektů, tedy zhruba 250 obyvatel obce, nový systém počítá i s určitou rezervou pro budoucí výstavbu. Celkové náklady investice by měly dosáhnout 6,7 milionů Kč, z toho 2,2 milion pokryje dotace Karlovarského kraje.

Oznámení