vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Bražec - tlaková kanalizace

V říjnu 2019 byla dokončena výstavba nové tlakové kanalizace v Bražci. V rámci projektu, který dotačně podpořil Karlovarský kraj, se položilo zhruba 3,2 km kanalizačních stok. Odpadní vody se budou přečerpávat do kanalizačního systému města Bochov.

Bražec dosud neměl vybudovaný soustavný kanalizační systém. Pouze v části, kde se nachází panelové domy, byla v minulosti postavená kanalizace zakončená malou čistírnou odpadních vod. Na kanalizaci se pak s postupující zástavbou napojily i některé další nemovitosti. Původní stoky této kanalizace však byly ve špatném technickém stavu, také zařízení čistírny bylo nevyhovující. V celé trase kanalizace navíc docházelo k masivnímu nátoku balastních vod a čistírna při srážkách nemohla zajistit čištění odpadních vod.

Místo nákladné rekonstrukce a dostavby kanalizačního systému včetně čistírny bylo proto rozhodnuto vybudovat v obci nový tlakový kanalizační systém a přečerpávat odpadní vody do kanalizačního systému Bochova, zakončeného moderní a dostatečně kapacitní mechanicko-biologickou čistírnou. Náklady na výstavbu tlakové kanalizace jsou výrazně nižší než u gravitační kanalizace. Tlaková kanalizace se nemusí pokládat do takových hloubek jako gravitační a staví se velmi rychle. Také je méně náročná na údržbu, nevyžaduje totiž pravidelné čištění a usnadňuje správu komunikací, protože nepotřebuje kanalizační šachty a snižuje tak náklady spojené s opravou poklopů. Navíc do tlakové kanalizace nemůžou natékat jiné než odpadní vody, vyřeší se tím problémy s vysokou hladinou spodních vod v obci. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí samostatných domovních čerpacích stanic. Technologii do těchto čerpacích stanic dodává zdarma provozovatel Vodakva, který se také dále stará o jejich bezporuchový provoz.

V rámci investice bylo v obci položeno cca 650 metrů tlakových kanalizačních stok z materiálu PE 63x5,8 mm. Součástí projektu byla dále výstavba 2,4 km dlouhého kanalizačního výtlaku do Bochova, kde se ještě dostavělo propojovací potrubí pro napojení výtlaku na kanalizační systém města. Po dokončení výstavby nového kanalizačního systému byla původní čistírna zrušena. Dosavadní kanalizace v části Bražce se po dílčích úpravách bude moci využít k odvádění srážkových a drenážních vod. Na nový kanalizační systém se napojí 24 objektů, tedy zhruba 250 obyvatel obce, nový systém počítá i s určitou rezervou pro budoucí výstavbu. Celkové náklady investice byly 6,7 milionů Kč, z toho 2,2 milion pokryla dotace Karlovarského kraje.

Oznámení