vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Konstantinovy Lázně, Okrouhlé Hradiště - tlaková kanalizace

Okrouhlé Hradiště, místní část Konstantinových Lázní, dosud nemělo vybudovaný kanalizační systém. V centru vesnice byla pouze mělká dešťová kanalizace podél komunikací. Odvádění odpadních vod z nemovitostí bylo řešeno individuálně.

V létě letošního roku se zahájila výstavba nového tlakového kanalizačního systému, kterým se vyřeší odkanalizování Okrouhlého Hradiště. V první etapě se vybuduje kanalizační výtlak v délce 1306 metrů pro dopravu odpadních vod z okraje Okrouhlého Hradiště na čistírnu odpadních vod v Konstantinových Lázních. Tato část projektu bude podpořena dotací z Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 1,6 milionů Kč. V dalších etapách by pak měla následovat výstavba tlakového kanalizačního systému v obci. Celkem by se zde měly položit další zhruba tři kilometry kanalizačního potrubí, včetně odboček pro kanalizační přípojky do jednotlivých nemovitostí. Nemovitosti se budou na tlakovou kanalizaci připojovat pomocí samostatných domovních čerpacích stanic. Technologii do těchto čerpacích stanic dodává zdarma provozovatel Vodakva, který se také dále stará o jejich bezporuchový provoz. O dotaci na výstavbu tlakové kanalizace v obci je zažádáno u Ministerstva zemědělství. Financování projektu nad rámec dotace zajišťuje obec Konstantinovy Lázně, celkové náklady se předpokládají ve výši necelých osm milionů Kč.

Oznámení