vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Nové Zvolání - kanalizace

V  květnu se zahájila výstavba nového tlakového kanalizačního systému v Novém Zvolání. V této místní části Vejprt dosud kanalizace chyběla, nemovitosti využívaly vlastní septiky či žumpy, mnohdy nefunkční a netěsné, ze kterých odpadní vody protékaly do podzemních vod.

Nová kanalizace bude využívat moderní technologii tlakových systémů, které mají nejen výrazně nižší náklady na výstavbu, ale jsou také ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků. Nepotřebuje ani pravidelné čištění či kanalizační šachty.

V Novém Zvolání se položí přes pět tisíc metrů nového kanalizačního potrubí z odolného polyetylénu řady PE 100. Trasa nové kanalizace povede převážně v komunikaci tak, aby se na ni mohly napojit jednotlivé nemovitosti. Aby se kanalizace zabezpečila proti zápachu, který by se mohl projevit v místě vyústění výtlaku do šachty gravitační kanalizace, bude její součástí také objekt desodorace. Tento objekt, tvořený železobetonovou záchytnou vanou a přístřeškem se sedlovou střechou, bude sloužit k dávkování chemikálií. Z páteřní kanalizace budou vybudované odbočky, na které se budou připojovat kanalizační přípojky z jednotlivých nemovitostí. Odpadní vody se poté budou odvádět do kanalizačního systému Vejprt, zakončené modernizovanou a automatizovanou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod.

Projekt by měl být dokončen na podzim 2021, jeho celkové náklady se předpokládají ve výši cca 15 milionů Kč, z toho dotace MZe pokryje necelých osm milionů. 

 

Oznámení