vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Merklín - vodovod a kanalizace

V červnu se zahájila výstavba nového vodovodu z Merklína do Hroznětína, kterým se obec napojí na Oblastní vodovod Karlovarska. Spolu s vodovodem se položí i kanalizační výtlak a odpadní vody z Merklína se pak budou odvádět na čistírnu v Hroznětíně.

Dosud využíval Merklín vlastní úpravnu pitné vody, vybudovanou v 70. letech minulého století, která upravovala vodu z Eliášova potoka. V posledních letech však docházelo ke zhoršování kvality vody v potoce, v letním období zde také byly problémy s nedostatečnou kapacitou. Proto bylo navrženo napojit Merklín na Oblastní vodovod Karlovarska, dnes zásobující třetinu obyvatel Karlovarského kraje. Napojení se provede výstavbou nového vodovodu z Merklína do Hroznětína.

Spolu s vodovodem se rovnou položí také nový kanalizační výtlak, kterým se Merklín připojí na kanalizační systém Hroznětína. Bude se tak moci odstavit také místní čistírna odpadních vod ze 60. let, která je již dožilá a vyžadovala by nákladnou rekonstrukci. Objekty čistírny se přitom využijí pro výstavbu nových čerpacích stanic jak pro pitnou vodu, tak pro vodu odpadní.

Společná trasa nového vodovodu a kanalizačního výtlaku bude dlouhá zhruba 1,5 km. Na vodovod i kanalizaci Hroznětína se napojí na severním okraji města a povede podél silnice a cyklostezky až do areálu dnešní čistírny v Merklíně. V tomto areálu, v místě původní kompresorovny, se vystaví nová čerpací stanice, která bude dál přečerpávat pitnou vodu do vodojemu v Merklíně. Stanice bude umístěna v uzavřeném objektu zcela odděleném od dalších částí čistírny. Na obecní vodovod bude propojena potrubím, které se položí v trase současné vodovodní přípojky pro čistírnu.

Druhá čerpací stanice, která vznikne v areálu čistírny, bude sloužit pro čerpání odpadních vod odváděných kanalizačním výtlakem do Hroznětína. Také pro tuto novou stanici se využijí některé objekty čistírny a napojí se na ni vyústění kanalizačního systému Merklína. Součástí čerpací stanice bude odlehčovací komora s odlehčovacím potrubím do řeky Bystřice, která bude sloužit zároveň jako bezpečnostní přepad, a také dávkování chemikálií pro omezení zápachu

Projekt by se měla dokončit na podzim příštího roku, jeho celkové náklady se předpokládají ve výši 10,5 milionů Kč, dotace MZe pokryje 5,5 milionů.

Oznámení