vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Benešovice - vodovod

V Benešovicích bylo dosud napojeno na veřejný vodovod, zásobený z prameniště Pražka, pouze několik domů v severní části obce. Ostatní nemovitosti využívaly vlastní domovní studně. V červnu letošního roku se zahájila výstavba nového vodovodního řadu pro zásobování zbylé části obce. Trasa nového vodovodu začíná u bytového domu č.p. 101. Po jeho dokončení bude nejen umožněno napojení stávajících rodinných domů a objektů, ale vytvoří se také podmínky pro napojení území určeného pro zástavbu nových rodinných domů v jižní části obce.

V rámci investice se položí celkem 1649 metrů vodovodního potrubí vyrobeného z polyethylenu s vysokou odolností proti šíření trhlin o průměru DN 90 a DN 63. Na něj se bude následně připojovat 52 vodovodních přípojek, jejichž investorem jsou vlastníci jednotlivých napojovaných nemovitostí. Termín dokončení stavby je 30. 11. 2020, její celkové náklady se předpokládají ve výši cca 3,4 milionů Kč, z toho dotace Plzeňského kraje pokryje 2,25 milionů Kč.

Oznámení