vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Bezdružice - dostavba kanalizace

V Bezdružicích v ulicích U Tiskárny, V Podzámčí a Západní byla jednotná kanalizace vyústěná do příkopu podél silnice směrem na Řešín. Z důvodu konfigurace terénu nebylo možné nemovitosti v těchto ulicích gravitačně odkanalizovat do kanalizačního systému města, proto bylo navrženo odkanalizování tlakovou kanalizací. Celkem se v těchto ulicích položí 409 metrů tlakové kanalizace z polyethylenu o průměru DN 63.

Současně s realizací tlakové kanalizace se vybuduje rovněž dešťová kanalizace, jejímž investorem je město Bezdružice. Obě kanalizace budou v převážné části uloženy v souběhu v jedné rýze. Investice bude dokončena v září 2020, celkové náklady tlakové kanalizace se přepodkládají ve výši 723 000 Kč, z toho dotace Plzeňského kraje pokryje 400 000 Kč. Dešťová kanalizace pak bude stát zhruba jeden milion Kč.

Oznámení