vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Ostrov, Květnová - odkanalizování

Na konci léta se zahájila poslední etapa výstavby nové kanalizace v Květnové. Dosud byla tato místní část Ostrova bez veřejné kanalizace a již dlouhodobě se připravovalo její napojení na ostrovský kanalizační systém. Vzhledem k malému počtu obyvatel i roztroušené zástavbě v Květnové by však budování gravitačního kanalizačního systému bylo příliš nákladné. Řešení přinesla nová technologie tlakové kanalizace, kterou sdružení začalo před několika lety využívat.

Tlaková kanalizace má nejen výrazně nižší náklady na výstavbu, ale je také ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Nemovitosti se na ni připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků. Nepotřebuje ani pravidelné čištění či kanalizační šachty. U souvislých tlakových kanalizací dodává technologii do domovních čerpacích stanic na své náklady provozovatel (Vodakva) a také se stará o její servis a bezporuchový provoz.

Výstavba kanalizace v Květnové byla rozdělena do dvou etap. V rámci první etapy, dokončené v loňském roce, se vybudoval kanalizační výtlak z Květnové do Vykmanova, kde se napojil na výtlačný řad, kterým se odpadní vody odvádějí do kanalizačního systému Ostrova, zakončeného mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Tlaková kanalizace se pak ještě prodloužila až do místa napojení panelového domu.

V srpnu 2020 se zahájila druhá etapa výstavby, v rámci níž se vybuduje samotná kanalizační síť v obci. Celkem bude položeno zhruba 1,3 km kanalizačního potrubí z polyethylenu. Celkové náklady projektu (včetně první etapy) dosáhnou více než 9 milionů Kč, dotace Karlovarského kraje na poslední etapu by měla pokrýt cca 1,3 milionu Kč.

Oznámení