vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Dalovice, Všeborovice – vodojem

V souvislosti s plánovaným rozvojem zástavby ve Všeborovicích vznikla potřeba doplnit systém zásobování Dalovic a Všeborovic o další vodojem, který umožní lepší rozpásmování obce a zajištění dostatečného tlaku v rozvodné síti.

Nový vodojem bude vybudován na severovýchodním okraji Všeborovic. Bude tvořen dvěma nádržemi a manipulační komorou. Nádrže budou o objemu 150 m3, s výškou hladiny 3,3 metry. V manipulační komoře bude umístěno trubní vystrojení a automatická tlaková stanice pro čerpání vody do horního tlakového pásma. Objekt vodojemu bude ze železobetonové konstrukce, doplněné prefabrikovanými tvárnicemi. V souvislosti s novým vodojemem bude také třeba položit nové propojovací potrubí s vodovodní i kanalizační sítí.

Vodojem, včetně čerpací stanice, bude provozovaný v automatickém režimu s dálkovým přenosem dat na centrální dispečink Vodakvy. K tomu bude vybaven příslušnou elektrotechnologií.

Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 7,4 milionů Kč, z toho dotace z Karlovarského kraje by měla pokrýt cca 1,8 milionů Kč.

Oznámení