vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Bublava - prodloužení vodovodu

Bublava řešila v minulosti dlouhodobě problémy s nedostatkem zdrojů pitné vody. Obyvatelé využívali vlastní studny či vrty, které však měly kolísavou vydatnost i kvalitu. Původní projekty navrhovaly přivést vodu do Bublavy z nedalekých Kraslic či Stříbrné, toto řešení by však bylo příliš nákladné (řádově 20 milionů Kč). Obec nakonec s pomocí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a Vodakvy připravila jiné, daleko levnější řešení: napojení Bublavy na vodovodní síť sousedního německého Klingenthalu. Podařilo se navázat spolupráci s německými partnery a na konci roku 2014 se dokončil nový 760 metrů dlouhý vodovodní přivaděč z Klingenthalu do Bublavy, za celkové náklady 1,5 milionů Kč.

Na nový přivaděč pak navázala výstavba samotné vodovodní sítě v centru obce, dokončená v roce 2017. S dotační podporou MZE se položilo cca 1,5 km vodovodních řadů. Také se vystavěl nový vodojem, tuto investici dotačně podpořil Karlovarský kraj.

Od roku 2018 pak pokračovala postupná dostavba vodovodu v okrajových částech obce, i s využitím finančních prostředků soukromých investorů. V roce 2019 bylo položeno cca 360 metrů nového vodovodního potrubí v jihovýchodní části obce, tuto etapu dotačně podpořil Karlovarský kraj.

Na podzim 2020 se zahájila další etapa dostavby vodovodu, opět s podporou Karlovarského kraje. V západní části obce bude položeno zhruba 300 metrů vodovodního potrubí z polyethylenu o průměru DN 90, na kterém budou připravené odbočky a uzávěry pro vodovodní přípojky. Do budoucna se předpokládá další rozšiřování vodovodní sítě v Bublavě, dle aktuálních potřeb obce.

Celkové náklady letošní etapy dostavby vodovodu budou necelých 900 tisíc Kč, z toho zhruba polovinu by měla pokrýt dotace Karlovarského kraje.

Oznámení