vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Velichov – vodovod do Vojkovic

Před třemi lety se ve Vojkovicích a v jejich místní části Jakubově dokončil nový vodovodní systém. Již v té době se plánovalo, že bude obec napojena na Oblastní vodovod Karlovarska, vzhledem k nedostatečné kapacitě místního zdroje vody ve Vojkovicích.

Oblastní vodovod Karlovarska je spolehlivý skupinový systém, zásobuje zhruba čtyřicet procent obyvatel Karlovarského kraje. Pitnou vodu do tohoto systému dodává úpravna vody Březová, která využívá jako zdroj nádrž Stanovice.

Vojkovice se na oblastní vodovod napojí novým přivaděčem z Velichova. Přivaděč se začal stavět na podzim 2020. Jeho celková délka bude cca 1,7 km. Trasa přivaděče povede z větší části v místní obecní komunikaci, práce budou probíhat po krátkých úsecích. Pro překřížení řeky se využije bezvýkopová metoda řízeného protlaku. Potrubí bude z moderního velmi kvalitního materiálu PE 100 RC, s vysokou odolností pro šíření trhlin a dlouhou životností.

Po dokončení se přivaděč propojí na rozvody ve Vojkovicích a místní zdroj (studna doplněná prameništěm), ze kterého se voda dodávala i do Jakubova, bude ostaven. Do budoucna se plánuje další prodloužení tohoto přivaděče do Stráže nad Ohří a Boče.

Celkové náklady projektu dosáhnou cca 4,5 milionů Kč, dotace Karlovarského kraje by měla pokrýt zhruba 2,2 milionu.

 

Oznámení