vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Nahořečice - napojení na žlutický vodovod

Základy žlutického skupinového vodovodu byly položeny koncem 60. let minulého století, kdy se vybudovaly nádrž a úpravna pitné vody Žlutice. Sdružení ve spolupráci s Vodakvou převzalo správu vodovodu začátkem 90. let, od té doby se rozšířil do dalších území (Tepelsko, Bochovsko či Bezdružicko) a dnes zásobuje 16 000 obyvatel patnácti členských obcí sdružení. Také se z něj předává pitná voda pro zásobování zhruba 50 000 obyvatel Lounska (jiný provozovatel).

Vzhledem ke spolehlivosti i dostatečné kapacitě skupinového vodovodu pokračuje jeho rozšiřování do dalších obcí či jejich částí, kde by měl nahradit nespolehlivé lokální zdroje vody. V rámci studie se připravuje vybudování nové větvě vodovodu do regionu v okolí Valče. Součástí této studie bylo i napojení Nahořečic. Kvalita zdejšího prameniště využívaného dnes pro zásobování vodou je však zcela nevyhovující, proto bylo rozhodnuto zahájit výstavbu přivaděče do této místní části Valče již v letošním roce.

Přivaděč do Nahořečic se napojí na skupinový vodovod odbočkou před vodojemem Libkovice, z něhož se voda dále předává pro zásobování Lounska. Vodovod povede převážně v zemědělských pozemcích, křížení s komunikacemi a podchod vodních toků bude řešeno protlakem. Trasa vodovodu přímo v Nahořečicích je vedená tak, aby se na ni mohly přepojit všechny stávající vodovodní přípojky. Vodovod bude ukončen koncovým hydrantem v místě před původním vodojemem. Jeho celková délka bude 2570 metrů, potrubí bude z moderního velmi kvalitního materiálu PE 100 RC, s vysokou odolností pro šíření trhlin a dlouhou životností. Na vodovodu budou osazeny šoupata, podzemní hydranty (k odkalení a pro požární účely) a vzdušníky nutné pro provozování sítě. Jeho součástí bude také podzemní objekt redukční šachty.

Celkové náklady investice dosáhnou zhruba 3 milionů Kč, stavba je podpořena dotací Karlovarského kraje ve výši 1,5 milionu. Dokončení přivaděče se předpokládá do léta 2021.

Oznámení