vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Vodné a stočné v roce 2020

V roce 2020 se cena vodného a stočného na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech zvýší v průměru o 2,5 %. Toto navýšení schválila valná hromada sdružení obcí na konci listopadu.

Vodné a stočné se na území sdružení dlouhodobě účtuje formou tzv. „dvousložkové ceny“. Odběratelé tedy platí kromě ceny za celkové odebrané množství vody také roční poplatek, stanovený podle velikosti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bez DPH se v roce 2020 zvýší o jednu korunu a 57 haléřů na 64,62 Kč. Roční poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr se zvýší o patnáct korun na 1815 Kč ročně bez DPH. K mírnému navýšení dojde i u ostatních paušálních poplatků za větší vodoměry.

„Zástupci členských obcí sdružení schválili pro rok 2020 navýšení vodného a stočného o 2,5 %, což je na úrovni předpokládané inflace. V příštím roce musíme počítat s inflačním nárůstem téměř všech nákladů, ať už se jedná o materiál, chemikálie, surovou vodu či další provozní náklady. I přes toto zvýšení však naše průměrná cena, která vychází po přepočtu na 73,48 Kč za m3 bez DPH, zůstane na spodní hranici nejen v porovnání s okolními regiony, ale i s celou ČR,“ vysvětlil Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. „Po nabytí účinnosti novely zákona o DPH, zatím se předpokládá od května 2020, by navíc mělo dojít ke snížení sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. Konečná cena s DPH by pak měla být o 1,60 Kč nižší než v roce 2019,“ doplnil Josef Hora.

Podrobný ceník vodného a stočného s vysvětlením jednotlivých položek je k dispozici na www.vodakva.cz.

 

Oznámení