vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Křivoklát - vodovod

V Křivoklátě byla v minulosti postavena část vodovodu pro zásobování hradu a okolní zástavby, tedy zhruba třetiny obyvatel městyse. Zdrojem vody pro tento vodovod bylo prameniště, to však nemělo dostatečnou kapacitu a především v letním období se místní vodojem musel zavážet pitnou vodou. Zbývající část obyvatel využívala vlastní či obecní studně. Křivoklát dlouhodobě připravoval výstavbu nového vodovodního i kanalizačního systému v rámci rozsáhlé investice do vodohospodářské infrastruktury obcí ze Středočeského kraje, původní projekt však nebyl realizován.

Po vstupu městyse do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech v roce 2015 se začal připravovat nový projekt, který počítal s napojením Křivoklátu na nový vodní zdroj v sousedním Městečku. V roce 2019 zde byly připraveny dvě nové studně osazené čerpadly, které slouží jako zdroj vody pro obě obce. V roce 2020 se dokončil zásobní řad z Městečka na okraj Křivoklátu v délce 3,6 km a v lednu 2021 pak byla zahájena výstavba samotného vodovodu v Křivoklátě. Obě části projektu dotačně podpořilo Ministerstvo zemědělství.

Celkem se v obci položilo zhruba 9 km polyethylenového potrubí, z toho téměř 7 km tvoří vodovodní řady sloužící pro rozvod vody po obci a necelé dva km zásobní řad, který navazuje na vodovodní propoj z Městečka a slouží k dopravě vody do vodojemu Amalín. Na tomto řadu je také vybudována redukční šachta s odbočkou pro zásobování dolního tlakového pásma obce. V Křivoklátě pak je ještě střední tlakové pásmo (zásobené z vodojemu) a horní tlakové pásmo (zásobené z čerpací stanice u vodojemu). V obci se ještě dokončily veřejné části vodovodních přípojek, na něž se napojují soukromými přípojkami jendotlivé nemovitosti. Celkové náklady nového vodovodu (včetně zásobního řadu z Městečka) byly cca 41 milionů Kč, z toho více než 23 milionů bylo hrazeno z dotace Ministerstva zemědělství.

Oznámení