vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Bečov, U Trati - vodovod a kanalizace

Koncem letošního roku se dokončila dostavba vodovodu a kanalizace v okrajové části Bečova v ulici U Trati. V souběhu se zde položilo cca 420 metrů vodovodního i kanalizačního potrubí, součástí investice byly i odbočky pro připojení jednotlivých nemovitostí. Vodovod bude napojen na vodovodní síť Bečova, zásobenou pitnou vodou z vrtů. Kanalizace bude propojena s kanalizačním systémem města, zakončeným centrální čistírnou odpadních vod.

Při dostavbě kanalizace v ulici U Trati se využila moderní technologie tlakových kanalizačních systémů, která přináší řadu výhod. Nejen že výrazně snížuje náklady na výstavbu i rozsah prováděných výkopových prací, ale navíc zlepšuje zadržování vody v krajině. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků.

Pokládka potrubí vodovodního řadu a tlakové kanalizace byla provedena bezvýkopovou technologií (řízenými protlaky). Potrubí je z polyethylenu s vysokou odolností proti šíření trhlin. Celkové náklady investice byly 2,1 milionů Kč, z toho necelou polovinu pokryla dotace poskytnutá Karlovarským krajem.

Oznámení