vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Radošov - dostavba kanalizace a vodovodu

S využitím moderní technologie tlakových kanalizačních systémů se dokončilo kompletní odkanalizování Radošova. V druhé polovině roku 2021 byla realizována první část - dostavba kanalizace na levém břehu Ohře. Celkem se zde položilo 390 metrů nové tlakové kanalizace. Potrubí vede podél místní komunikace až k mostu, kde je uloženo v prostoru vyhrazeném pro inženýrské sítě. Na současný kanalizační systém Radošova je napojeno v kanalizační šachtě na pravém břehu Ohře. Součástí investice byly také odbočky pro napojení jednotlivých nemovitostí.

Tlaková kanalizace přináší řadu výhod. Nejenže výrazně snižuje náklady na výstavbu i rozsah prováděných výkopových prací, ale navíc zlepšuje zadržování vody v krajině. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků.

Poté pokračovala výstavba další části kanalizace v oblasti Za Mokřadem. Položilo se zde celkem 340 metrů nového kanalizačního potrubí. Společně s tím došlo také k prodloužení vodovodu, tak aby se mohly nemovitosti z této oblasti napojit na vodovodní systém Radošova, který je součástí Oblastního vodovodu Karlovarska. Délka nově pokládaného vodovodního potrubí byla cca 360 metrů.

Celkové náklady obou částí projektu byly 2,8 milionů Kč, částkou 1,25 milionů ho dotačně podpořil Karlovarský kraj.

 

Oznámení