vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Křivoklát - kanalizace

Městys Křivoklát dlouhodobě připravoval výstavbu nového vodovodního i kanalizačního systému. Po jeho vstupu do VSOZČ byl navržen projekt, který počítal s vybudováním vodovodního systému s kapacitním zdrojem vody pro zásobování jak Křivoklátu, tak sousedního Městečka, a s výstavbou tlakového kanalizačního systému v obou obcích se společnou čistírnou odpadních vod v Křivoklátě. Čistírna byla s podporou MZe postavena již v roce 2017. Nová vodovodní i kanalizační síť v Městečku byla dokončena s podporou MZe začátkem roku 2022. Vodovod a kanalizace se letos dostavěl také v Křivoklátě.

Celková délka nové kanalizace v Křivoklátě je 7,7 km. Stoky jsou z polyetylenového potrubí, v nejnižších místech jsou vybaveny odkalením a v nejvyšších odvzdušněním. Součástí stavby bylo také 254 odbočovacích prvků o délce 1,15 km připravených pro napojení jednotlivých domovních přípojek. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci budou připojovat pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod (přípojky ani domovní čerpací stanice odpadních vod nejsou součástí stavby). Splašky se budou kanalizací odvádět na čistírnu odpadních vod v Křivoklátě.

Celkové náklady výstavby nové tlakové kanalizace v Křivoklátě dosáhly cca 38 milionů Kč. Investici dotačně podpořilo Ministerstvo zemědělství částkou 21,3 milionů Kč, přispěl také Středočeský kraj ve výši 3,6 milionů Kč.

Oznámení