Krásný Les - automatická tlaková stanice

Drobečková navigace

Dolní část Krásného Lesa je napojena na Oblastní vodovod Karlovarska, dodávající pitnou vodu více než třetině obyvatel kraje. Pro zásobování horní části obce se dosud využívalo místní prameniště, jehož vydatnost se však snižovala. Nová tlaková stanice zajistí čerpání pitné vody z oblastního vodovodu i do horního pásma a místní zdroj se tak bude moci odstavit.

Budova automatické tlakové stanice je umístěna v centrální části obce. Jde o nadzemní objekt se sedlovou plechovou střechou. Bude vystrojena třemi čerpadly pracujícími v režimu 2+1 s frekvenčními měniči, které budou udržovat stálý tlak v potrubí. Stanice bude dále vybavena expanzní nádobou o kapacitě 100 l a měřením tlaku a průtoku s přenosem dat do řídicího počítačového systému na dispečink provozovatele - Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.

Výstavba automatické tlakové stanice byla zahájena na jaře 2022 a měla by se dokončit na podzim. Celkové náklady stavby se předpokládají ve výši 1,3 milionu Kč, na projekt dotačně přispěje Karlovarský kraj částkou 735 tisíc Kč.