Přimda, Třískolupy - vodovod

Drobečková navigace

Třískolupy, místní část Přimdy, měly vybudovaný vodovod pro zásobování pouze části obce (bytové domy, kulturní dům). Ostatní rodinné domy měly vlastní individuální studně, s kolísavou vydatností i kvalitou. Proto byl připraven projekt na dostavbu vodovodu v Třískolupech.

Zdrojem vody pro Třískolupy je podzemní vrt, umístěný cca 250 metrů východně od obce. Voda z vrtu je vedena do úpravny s automatickou tlakovou stanicí, odkud pokračuje vodovodním řadem do obce. Tento původní vodovodní řad bude prodloužen a napojí se na něj další odbočovací řady. Celkem se zde položí necelých 800 metrů nového vodovodního potrubí z polyethylenu. Na nový vodovod by se po jeho dokončení mělo napojit až 30 rodinných domů.

Celkové náklady stavby se předpokládají ve výši 4,2 milionů Kč, z toho 1,5 milionu by měla pokrýt dotace z Plzeňského kraje. Na akci přispívá i město Přimda, které hradí veřejné části přípojek. Projekt by měl být dokončen v prvním čtvrtletí 2023.