vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Bublava - rozšíření vodovodu a kanalizace II. etapa

Veřejná vodovodní síť se v Bublavě začala stavět v roce 2014, kdy se podařilo dokončit nový přivaděč pitné vody ze sousedního Klingenthalu. Na něj navázala výstavba vodovodu v centru obce s novým vodojemem, dotačně podpořená MZe a Karlovarským krajem. Od roku 2018 se pak postupně síť rozšiřovala do dalších částí obce, opět s finanční podporou Karlovarského kraje. Kanalizace v Bublavě byla vystavěna koncem 20. století, čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna, umístěná na jižním okraji obce.

V roce 2021 se zahájila dostavba chybějících částí kanalizační a vodovodní sítě ve východní části obce. Projekt byl rozdělen na dvě etapy, první byla dokončena v srpnu 2022, druhá začala v říjnu letošního roku. Celkem se v rámci obou etap položí zhruba 1,5 km vodovodů a kanalizací. Potrubí je z polyethylenu s vysokou odolností proti šíření trhlin. Součástí stavby je i 54 vodovodních a 64 kanalizačních odboček pro napojení domovních přípojek.

Pro kanalizaci se využívá moderní technologie tlakových systémů, která v členité horské zástavbě přináší řadu výhod. Nejen že výrazně sníží náklady na výstavbu i rozsah prováděných výkopových prací, ale navíc zlepšuje zadržování vody v krajině. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků.

Celkové náklady první etapy byly 3,2 miliony, z toho dotace Karlovarského kraje činila 1,4 miliony. Druhá etapa by měla stát 5,9 milionů Kč, dotace Karlovarského kraje pokryje necelé 2 miliony.

Oznámení