vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Bor, Boječnice – vodovod

Obyvatelé Boječnic dosud využívaly pro zásobování vodou studny a vrty, jejichž vydatnost však postupně klesala. Proto se připravil projekt napojení této části Boru na sousední Nový Dvůr, zásobený z úpravny vody Svobodka. Na kraji Nového Dvora se postaví automatická tlaková stanice pro zvýšení tlaku. Na místní vodovod se pak napojí přívodní řad do Boječnic, který bude mít délku 1,5 km a povede převážně podél komunikace. V samotných Boječnicích se položí zhruba 500 m vodovodní sítě. Součástí stavby budou také části přípojek na veřejných pozemcích.

Stavba nového vodovodu byla zahájena v září 2022, její dokončení se plánuje do konce 1. pololetí 2023. Celkové náklady se předpokládají ve výši 5,5 milionů Kč, projekt by měl dotačně podpořit Plzeňský kraj částkou cca 3 miliony Kč. Na zbývající část přispěje město Bor.

Oznámení