Bor, Boječnice – vodovod

Drobečková navigace

Obyvatelé Boječnic dosud využívaly pro zásobování vodou studny a vrty, jejichž vydatnost však postupně klesala. Proto se připravil projekt napojení této části Boru na sousední Nový Dvůr, zásobený z úpravny vody Svobodka. Na kraji Nového Dvora se postavila automatická tlaková stanice pro zvýšení tlaku. Na místní vodovod se pak napojil přívodní řad do Boječnico délce 1,5 km. V samotných Boječnicích se položilo zhruba 500 m vodovodní sítě. Součástí stavby byly také části přípojek na veřejných pozemcích.

Celkové náklady výstavby nového vodovodu dosáhly 5,5 milionů Kč, projekt dotačně podpořil Plzeňský kraj částkou cca 3 miliony Kč. Na zbývající část přispělo město Bor.