vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Stráž, Souměř - vodovod

V březnu 2022 byla zahájena výstavba nového vodovodu pro dodávku pitné vody do osady Souměř, části městyse Stráž.

Obyvatelé rodinných domů v Souměři dosud využívali individuální studně, areál místní farmy byl zásobován lokálním vodovodem s vlastním podzemním zdrojem. Osada bude napojena na skupinový vodovod Tachov – Bor – Planá samostatnou větví z vodojemu Stráž.

Vzhledem k výškové poloze zástavby v Souměři i konfiguraci terénu v trase zásobního řadu není možné vodu dopravit gravitací. Proto bude do manipulační komory vodojemu Stráž instalována automatická tlaková stanice, která zajistí dostatečný tlak v síti. Zároveň s výstavbou nového vodovodu bude k vodojemu vedena také nová NN elektropřípojka.

Zásobní řad do Souměře bude mít délku 1,16 km. Jeho trasa povede převážně podél lesní cesty mezi vodojemem Stráž a okrajem Souměře. Samotná vodovodní síť v obci bude tvořena páteřním řadem o délce 935 metrů a třemi z něj odbočujícími řady, každý o délce necelých 100 m. Pitnou vodou přiváděnou novým vodovodem bude zásobováno cca 60 obyvatel Souměře.

Celkové náklady stavby dosáhnou necelých osmi milionů, z toho dotace MZe pokryje 5,4 milionů.

 

Oznámení