Velký Rybník - vodovod a kanalizace, II etapa

Drobečková navigace

V rekreační lokalitě Velký Rybník u Hroznětína se od roku 2018 s podporou Karlovarského kraje postupně rozšiřuje vodovod a kanalizace. Řada objektů zde slouží k trvalému bydlení. Původně byly sítě vybudované pouze podél hlavní komunikace a v místech nové zástavby. Ostatní objekty většinou využívaly vlastní studně, které často neměly dostatečnou kvalitu, splašky se odváděly do septiků nebo bezodtokových jímek a mohly tak kontaminovat vodu ve Velkém Rybníku a vzhledem k velkému obsahu fosforu přispívat k růstu sinic a řas.

Projekt rozšíření vodovodu a kanalizace ve Velkém Rybníce se realizuje na etapy. První skončila v roce 2019, druhá v roce 2022. Zatím se v rámci prvních dvou etap položilo cca 1,3 km vodovodního potrubí z polyethylenu a 1,5 km tlakové kanalizace. Nové potrubí se napojilo na vodovod a kanalizaci uložené v hlavní komunikaci. Voda se dodává z Oblastního vodovodu Karlovarska, zásobovaného z úpravny vody Březová. Splašky se odvádějí na čistírnu odpadních vod v Hroznětíně. Kanalizace je tlaková, nemovitosti se na ni napojují pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod. V roce 2023 bude projekt pokračovat třetí etapou.

Náklady druhé etapy rozšiřování vodovodu a kanalizace ve Velkém Rybníku byly cca 3,54 milionů Kč, z toho dotace Karlovarského kraje pokryla 1,13 milionu Kč.