Kontrola

Drobečková navigace

Z provozní části bývalého státního podniku vodovodů a kanalizací byla v roce 1994 vytvořena akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva). Aby si obce zachovaly přímý vliv na úroveň poskytovaných provozních služeb a kontrolu nad hospodařením i mírou zisku provozní společnosti, stalo se sdružení jedním z hlavních akcionářů této nové společnosti.  S druhým hlavním akcionářem, mezinárodní skupinou SUEZ Environnement, působící dlouhodobě v oboru vodovodů a kanalizací, má uzavřenou akcionářskou dohodu, která stanoví způsob hlasování a rozdělení funkcí v orgánech Vodakvy.  Vodakva pro sdružení na základě smlouvy zajišťuje nejen provoz a údržbu, ale také obnovu i rozvoj pronajatého vodohospodářského majetku. Zástupci sdružení jsou členy řídících orgánů této společnosti a pravidelně kontrolují výsledky provozní činnosti, sledují dodržování ukazatelů definovaných v provozní smlouvě a řeší případné stížnosti na činnost firmy. Také pravidelně sledují výsledky hospodaření firmy a určují míru zisku, který slouží nejen na financování investic do provozního vybavení firmy, ale ve formě dividend představuje pro sdružení také další zdroj pro investice do rozvoje infrastruktury. Zástupci obcí mají navíc možnost úzce spolupracovat a sdílet zkušenosti s odborníky z velké provozní společnosti, a to jak při přípravě i samotné realizaci investic do rozvoje vodohospodářské infrastruktury, tak při zajišťování dotačních zdrojů pro jejich financování.

Prohlédněte si, jak se vyvíjelo vodné, stočné a spotřeba vody na území sdružení: