Vodohospodářské sdružení obcí
západních Čech

Vodné a stočné 2023

Drobečková navigace

Kompletní ceník vodného a stočného na rok 2023 najdete zde...

„V roce 2023 se vodné a stočné na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech zvýší v průměru o 15,77%. I přes tento nárůst, schválený zástupci členských obcí, však u nás cena vody i nadále zůstane pod celorepublikovým průměrem,“ uvedl Alexandr Žák, předseda sdružení obcí.

Cena vody se skládá ze dvou částí. První část tvoří platba za skutečně odebrané množství vody, druhou pak paušální poplatek stanovený pro celou napojenou nemovitost podle velikosti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bude v roce 2023 celkem 92,73 Kč včetně DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 2 430 Kč za rok. Po zprůměrování těchto dvou částí vychází cena za jeden kubík na 105,21 Kč včetně DPH, tedy o cca 14 Kč více než v předchozím roce.

„Vzhledem ke skokovému nárůstu nákladů nejen na energie, ale také na další materiály, suroviny, stavební práce apod., je zvýšení vodného a stočného v roce 2023 nevyhnutelné. Při péči o veřejné vodovody a kanalizace spolu s naším provozovatelem dlouhodobě usilujeme o snižování nákladů a optimalizaci spotřeby energií, abychom však udrželi požadovanou úroveň kvality dodávky pitné vody a čištění odpadních vod, musíme cenu navýšit alespoň o míru inflace,“ vysvětlil Alexandr Žák, předseda sdružení obcí.  

„Všechny provozované objekty i činnosti pravidelně detailně analyzujeme, vyhledáváme možné úspory a zavádíme provozní opatření vedoucí ke snížení nákladů při zachování úrovně služeb. Stejně tak při přípravě investičních projektů navrhujeme taková řešení, která zajistí vysokou kvalitu za optimální cenu, i s pomocí nejmodernějších technologií v oboru. K optimalizaci nákladů výrazně pomáhá vzájemná solidarita a spolupráce členských obcí sdružení. Dlouhodobě využíváme obnovitelné zdroje energií, velké úpravny vytápíme pomocí tepelných čerpadel, na čistírně v Karlových Varech vyrábíme z bioplynu z čistírenských kalů elektřinu i teplo, provozujeme vodní elektrárnu a nově instalujeme rovněž fotovoltaické zdroje. I přes toto úsilí a vládní zastropování cen však budou jen samotné náklady na energie v příštím roce téměř dvojnásobné, výrazně ovšem stoupají i ceny dalších vstupů. Vzhledem k inflačnímu vývoji také musíme počítat s nárůstem mezd,“ upřesnil Zdeněk Frček, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary. 

 „Přestože jsme v roce 2022 museli přistoupit k určitým omezením ve zdrojích na investiční výstavbu, podařilo se nám dokončit řadu potřebných projektů týkajících se především dostavby chybějících vodovodů a kanalizací, s využitím různých dotačních podpor. Postavil se například nový vodovodní a kanalizační systém v Městečku a Křivoklátě, dostavěly se chybějící části sítí v Radošově u Kyselky, Halži, Těchlovicích u Stříbra, Bublavě. Pokračovalo rozšiřování skupinových vodovodů i rekonstrukce sítí v Karlových Varech a dalších obcích. Dokončuje se také druhá regionální sušárna kalů na čistírně v Tachově,“ připomněl předseda sdružení.

„V roce 2023 bychom rádi pokračovali v investicích do infrastruktury ze společných financí, získaných z vodného a stočného i z dalších příjmů našeho provozovatele. Finance se budeme opět snažit v co největší míře doplnit dotacemi. Spolu s provozovatelem připravujeme také investice do snižování energetické náročnosti vodárenských objektů,“ dodal Alexandr Žák.

„Pro zajištění spolehlivé dodávky pitné vody plánujeme další zabezpečování a rozšiřování vodárenských systémů. Karlovarský vodovod bychom chtěli doplnit záložním řadem, kterým se zdvojí hlavní přívod pitné vody do celého oblastního vodovodu. Připravujeme rozvoj žlutického vodovodu, nově by se na něj měl napojit Bečov a další části Toužimi (Bezděkov, Prachomety). Rozšíří se i tachovský vodovod. Máme připravenou řadu projektů na dostavbu chybějících sítí v různých částech měst a obcí. Například v Karlových Varech by se měl dostavět vodovod a kanalizace v Tašovicích (V Chatách), sítě chceme doplnit i ve Stříbře, Tachově, Otovicích, Pšově, Starém Sedle, Přimdě nebo Horním Slavkově. Plánujeme modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod v Hroznětíně, Perninku, Toužimi a Blatnici. Chystáme i výstavbu nových kanalizačních systémů například v Hříškově, Pustovětech a Račicích, Toužetíně, Dolním Dražově a v Ostrově (Vykmanov). Realizace řady investic však bude záviset na tom, zda se podaří získat dotaci na jednotlivé akce,“ upřesnil Zdeněk Frček.

Kompletní znění tiskové zprávy k ceně vody na rok 2023...