vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let

Investiční projekty

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech je dobrovolný svazek 98 měst a obcí z Karlovarska, Tachovska, Sokolovska, Chomutovska a Rakovnicka. Byl založen v roce 1993 s cílem zabezpečit kvalitní správu, provozování a rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací. Sdružení původně začínalo se čtyřiceti členy, za dvacet čtyři let existence se počet jeho členů více než zdvojnásobil. Dnes působí na území o rozloze 3 000 km2, ve kterém bydlí trvale 189 000 obyvatel. Sdružení spravuje vodohospodářský majetek o celkové hodnotě  6,4 miliard Kč, který tvoří veřejné vodovodní a kanalizační sítě, včetně úpraven pitné vody, čistíren odpadních vod, vodojemů a čerpacích stanic.

Péči o provozování, údržbu, obnovu a rozvoj tohoto majetku zajišťuje pro sdružení na základě smlouvy akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva). Systém péče o veřejné vodovody a kanalizace uplatňovaný v rámci sdružení je založen na čtyřech základních principech: dobrovolnost členství, rovnoprávné postavení obcí, vzájemná provozní i investiční solidarita a účast obcí na řízení a kontrole provozní společnosti.

Oznámení

Principy sdružení

 

Obcím zůstává
svobodná volba
ze sdružení vystoupit…

 

Při rozhodování
jsou obce zcela
rovnoprávné...

 

Vzájemná solidarita
zaručí rozvoj
celého území...

 

Obce přímo řídí
a kontrolují provozní
společnost…
 
 • Čistírna odpadních vod Karlovy Vary - Drahovice
  Karlovarská čistírna odpadních vod zpracovává odpadní vody z města Karlovy Vary i dalších okolních obcí. Odpadní vody se zde čistí za pomoci mechanických, biologických i chemických postupů.
 • Ultrafiltrace na Úpravně vody Karlovy Vary – Březová
  Na největší úpravně pitné vody v Karlovarském kraji se dokončil v březnu 2016 projekt rozšíření úpravy pitné vody o ultrafiltraci. V České republice se jedná o její první využití na takto velké úpravně.
 • Nová sušárna kalů na ČOV Karlovy Vary - Drahovice
  Reportáž TV ZAK z otevření nové sušárny kalů na Čistírně odpadních vod Karlovy Vary – Drahovice v říjnu 2016.
 • Film O Vodičce
  Film "O vodičce" společnosti Vodakva vám ukáže cestu pitné vody z přírody do vašeho kohoutku a jak se použitá voda dostane vyčištěná zase zpět do přírody. Vyrobila společnost R1 ZAK.