Odpadní vody

Drobečková navigace

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech spravuje celkem 824 km kanalizační sítě, 155 čerpacích stanic odpadních vod a 84 čistíren odpadních vod, z nichž většina je mechanicko-biologických. V současnosti má zhruba 70% členských obcí vybudovaný kanalizační systém zakončený čistírnou odpadních vod, tedy zhruba 93 % obyvatel na území sdružení. Mezi největší provozované čistírny odpadních vod patří ČOV Karlovy Vary - Drahovice, Tachov, Ostrov, Chodov, Jáchymov či Stříbro.

Prezentace ČOV Drahovice
Prezentace ČOV Tachov
Prezentace ČOV Stříbro