Vývoj infrastruktury

Drobečková navigace

Za třicet let své existence sdružení investovalo do vodohospodářské infrastruktury členských obcí tři miliardy Kč, z toho necelá třetina byla hrazena z investičních dotací, zbytek z vlastních zdrojů sdružení. Při rozvíjení infrastruktury se ve spolupráci s odborníky z provozní společnosti hledají ta nejvýhodnější řešení, která umožní maximálně využít již existující infrastrukturu v regionu a vyvarovat se předraženým izolovaným investicím, většinou rozšiřováním skupinových vodovodních systémů zásobených z kvalitního zdroje a budování kanalizací se společnou čistírnou odpadních vod pro více obcí.

V oblasti pitné vody se investice týkaly především rozšiřování skupinových vodovodních systémů a modernizace jejich zařízení. Region totiž nemá dostatek zdrojů podzemní vody. Aby se zajistila kvalitní pitná voda pro obyvatele, bylo nutné vybudovat spolehlivé povrchové zdroje a na ně navazující skupinové vodovody. Základy těchto systémů byly položeny již v druhé polovině 20. století. Od devadesátých let se postupně vybudovaly čtyři rozsáhlé  skupinové vodovody o celkové délce necelých 1200 km, které nahradily původní ne příliš spolehlivé místní zdroje.  Dnes tyto vodovody zásobují téměř 90% obyvatel na území sdružení a dále se rozšiřují.

I v oblasti odpadních vod se ukázalo, že vzájemná solidarita obcí a společné sdílení zkušeností odborníků z velké provozní společnosti přináší co nejoptimálnější řešení jak z ekonomického, tak z technologického hlediska, a to většinou budováním kanalizačních systémů zakončených centrálními čistírnami odpadních vod, které slouží více obcím. Za čtvrt století let se kanalizační síť ve správě sdružení téměř zdvojnásobila, největší čistírny prošly rozsáhlými rekonstrukcemi a vybudovala se řada nových čistíren odpadních vod. V souvislosti s budování větších kanalizačních systémů se masově rozšířilo také čerpání odpadních vod. V současnosti má zhruba 70% členských obcí sdružení vybudovaný kanalizační systém zakončený čistírnou odpadních vod, což představuje více než 90 % obyvatel provozovaného území. Jsou to nejen všechny obce nad dva tisíce obyvatel, ale i většina obcí nad čtyři sta obyvatel. Také investice do modernizací či výstavby čistíren a do rozšiřování kanalizačních systémů nadále pokračují.

Prohlédněte si, jak se rozvíjela vodohospodářská infrastruktura na území sdružení:

Rozvoj vodovodů

 

Rozvoj kanalizací

 

Prohlédněte si, jak se vyvíjel vodohospodářský majetek sdružení: