vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která rozhoduje kromě jiného o ceně vodného a stočného a o investičních plánech. Při hlasování na valné hromadě jsou členské obce zcela rovnoprávné, každá má jeden hlas, bez ohledu na její velikost či výši vloženého infrastrukturního majetku. Také systém přípravy a realizace investic je transparentní a zaručuje, že nebudou ničí zájmy upřednostňované na úkor jiných. Obce se prostřednictvím svých zástupců v investičních komisích účastní přípravy plánů investic. Ty vycházejí z požadavků a potřeb jednotlivých obcí a z návrhů odborníků z provozní společnosti, v reakci na vývoj legislativy, možnosti optimalizace provozu, snižování provozních nákladů apod. Obce dohlížejí i na samotnou realizaci investic. Veškeré stavební strojní i materiálové zakázky jsou vybírány již od počátku sdružení na základě výběrových řízení, a to podle nejen v té době platných předpisů, ale mnohem přísnějších vlastních kritérií. Ve výběrových komisích mají zástupci obcí rozhodující slovo k výběru dodavatelů.  Vždy při splnění požadované kvality rozhoduje o výběru dodavatele nejnižší cena.

Prohlédněte si, jak se vyvíjel vodohospodářský majetek sdružení:

Oznámení