Spolupráce

Drobečková navigace

Vzájemná provozní i investiční solidarita obcí umožňuje soustředit dostatek finančních prostředků z vybraného vodného a stočného na realizaci investic do obnovy i výstavby vodohospodářské infrastruktury, a to bez dopadu na obecní rozpočty a při ceně vody dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem. Rozsáhlé provozované území navíc dává provozovateli možnost disponovat dostatkem kvalifikovaného personálu i technického vybavení pro zajištění služeb na co nejvyšší úrovni. Veškeré příjmy sdružení, které tvoří nájemné od provozní společnosti, výnosy z akcií v této společnosti, účelové investiční dotace či půjčky slouží k financování investic do vodovodů a kanalizací. Jedná se často o investice, na které by obce v řadě případů samy nemohly dosáhnout. Při investování se ve spolupráci s odborníky z provozní společnosti hledají ta nejvýhodnější řešení, a to jak z ekonomického, tak z technologického hlediska. Řešení, která umožní maximálně využít již existující infrastrukturu v regionu a vyvarovat se zbytečně předraženým izolovaným investicím. Jen díky této solidaritě lze rozšiřovat velké skupinové vodovody zásobené z kvalitních a spolehlivých zdrojů a budovat kanalizace se společnou čistírnou odpadních vod pro více obcí.

Prohlédněte si, jak se rozvíjela vodohospodářská infrastruktura na území sdružení:

Rozvoj vodovodů

Rozvoj kanalizací